Tijdens het in bedrijf nemen van een oliepomp liep deze warm.

Hierdoor ontstond rook en sprong een brandalarm aan. De brandweer in Borssele en de bedrijfsbrandweer zijn opgeroepen. Ter plekke bleek echter dat het ging om rookontwikkeling en kon worden afgeschaald.

De pomp is uit bedrijf genomen en er wordt nader onderzoek gedaan naar de oorzaak. Toezichthouder ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) is op de hoogte gebracht.

De kerncentrale is uit bedrijf vanwege de jaarlijkse splijtstofwisselperiode.