De kerncentrale is vorig jaar 86% van de tijd op vol vermogen beschikbaar geweest. Doordat in de jaarlijkse onderhoudsstop veel uitgesteld werk van 2020 is uitgevoerd, heeft deze stop iets langer geduurd dan gepland. Over het gehele jaar is desondanks 3.618 GWh CO2 vrije elektriciteit aan het net geleverd. Dat is meer dan 10% van de CO2-vrije opwek in Nederland en 100% van de CO2-vrije opwek zonder subsidie. Het was genoeg om alle huishoudens in Zeeland en Noord-Brabant van elektriciteit te voorzien.

De windturbines hebben 39 GWh aan de markt geleverd. Dat is meer dan genoeg om de gehele gemeente Borsele met haar 10.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Het zonnepark van 21 MW was het gehele jaar beschikbaar. Over 2021 is 22 GWh elektriciteit geleverd. Dit komt overeen met zonnestroom voor bijna 7.000 huishoudens.