Op 17 oktober is in de loop van de middag kerncentrale Borssele uit bedrijf gegaan na een storing in de secundaire (niet nucleaire) kringloop. De storing is verholpen. Na het gereedkomen van enkele onderhoudswerkzaamheden die tegelijkertijd plaatsvonden, is de kerncentrale vanmorgen weer opgestart. Inmiddels levert de kerncentrale weer stroom aan het net.
Als gevolg van de storing werd de watertoevoer naar één van de twee stoomgeneratoren afgesloten. Dit leidde tot het bedrijfsmatig ingrijpen van diverse regelingen in het niet-nucleaire en in het nucleaire deel van de installatie. De turbine en de reactor zijn volgens de ontwerpeisen naar de uitgeschakelde (veilige) toestand gebracht. Het reactorbeveiligingssysteem hoefde hierbij niet in te grijpen.
EPZ heeft de toezichthouder ANVS van de storing op de hoogte gesteld.
Achtergrond storing
Uit onderzoek bleek dat in een elektrische schakelkast (in het niet-nucleaire deel van de centrale) een sluiting was tussen twee aansluitpennetjes met de storing als gevolg. Op de storing hebben alle systemen volgens hun ontwerp gefunctioneerd en is de reactor op veilige wijze gestopt.
Nadat de sluiting was verholpen en het systeem succesvol werd getest, was de centrale gereed om weer veilig in bedrijf genomen te worden. Echter, op dat moment moest nog worden gewacht op het gereedkomen van een tweetal onderhoudswerkzaamheden. Het betrof gepland onderhoud wat gewoonlijk tijdens normaal bedrijf wordt uitgevoerd en toevallig op 17 oktober was gestart. De regels staan toe dat dit geplande onderhoud tijdens normaal bedrijf plaatsvindt, maar als dit onderhoud is gestart moet dit eerst zijn afgerond voordat dat de centrale vanuit stilstand weer in bedrijf genomen mag worden.
Vandaar dat het weer in bedrijf nemen van de centrale tot de volgende dag is uitgesteld. Woensdagavond is hiermee gestart. De inbedrijfname is zonder bijzonderheden verlopen en sinds halverwege de ochtend van 19 oktober levert de centrale weer stroom aan het landelijke net.
Omdat deze storing geen betekenis had voor de nucleaire veiligheid, meldt EPZ deze voorlopig aan bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming als een INES=0 gebeurtenis.

Meer over Uitleg ongeplande reactorafschakeling kerncentrale (voorlopige inschaling INES = 0)