Aanpassing reactorbeveiliging

Na grondige analyse van de storing van zaterdag 4 augustus, wordt de oorspronkelijk opgegeven stopperiode van de kerncentrale Borssele met enkele dagen verlengd. Zo kan een verbetering in het reactorbeveiligingssysteem worden doorgevoerd die de nu opgetreden nevenschade in de toekomst zal  voorkomen.

De opgetreden storing had geen consequenties voor de nucleaire veiligheid (INES = 0), maar heeft wel een langdurige stilstand voor inspectie en schadeherstel tot gevolg. Door een verbetering door te voeren in het ontwerp van het reactorbeveiligingssysteem, kan dergelijk oponthoud in de toekomst worden voorkomen.

Het moment van opstart is verschoven naar 20 augustus en is afhankelijk van overleg tussen technici, experts en de toezichthouder.  Zoals gebruikelijk volgt een update bij nieuwe ontwikkelingen.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is geïnformeerd en houdt toezicht op het aanpassen van het reactorbeveiligingssysteem.