Op 4 augustus is in de loop van de middag de kerncentrale Borssele automatisch uit bedrijf gegaan na detectie van een elektronische storing in het reactorbeveiligingssysteem. De centrale staat in veilige en gecontroleerde toestand.

Het reactorbeveiligingssysteem is dubbel uitgevoerd. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat er gedurende een fractie van een seconde een storing is geweest in een van de twee delen. De kerncentrale is zodanig ontworpen dat deze dan automatisch naar een veilige toestand gaat.

Naast het verdere onderzoek naar de oorzaak van de storing betekent dit ook dat er de komende dagen een uitgebreide inspectie plaats zal vinden voordat de centrale weer in bedrijf wordt genomen.

De toezichthouder ANVS is geïnformeerd en wordt op de hoogte gehouden.