Het Operational Safety Review Team (OSART) van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van de Verenigde Naties heeft zijn meerjarige veiligheidsonderzoek bij de kerncentrale Borssele afgerond. Alle verbeterpunten die Borssele in 2014 kreeg zijn met goed resultaat opgepakt.

OSART constateert een duidelijke bereidheid en motivatie bij de medewerkers en het management om de manier van werken en de installatie voortdurend te verbeteren. Deze open houding ten aanzien van veiligheidsverbeteringen wordt opgevolgd met adequate correctieve acties. Eén suggestie voor een verdere verbetering staat nog open. OSART constateert ook hier dat deze goed is opgepakt. De voortgang is voldoende en de verbetering wordt in 2018 verder afgerond.

Achtergrond
In 2014 bezocht een Operational Safety Review Team (OSART) van het IAEA de kerncentrale Borssele. Het onderzoek vond plaats op uitnodiging van de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Tijdens deze inspectie heeft OSART feiten verzameld op drie onderzoeksgebieden: operationele veiligheid, management op ondernemingsniveau en veiligheidscultuur. Medewerkers werden geïnterviewd, documenten beoordeeld, werkwijzen geobserveerd en ook de staat van de installatie werd gecontroleerd. De bevindingen werden afgezet tegen de IAEA veiligheidsstandaarden (de beste prestaties in de wereld). Dat leidde tot 22 op te volgen aanbevelingen en 8 suggesties voor verdere verbetering. Eind 2016 vond op de verbeterpunten bij operationele veiligheid een tussenbeoordeling plaats, begin november 2017 vond de totale eindbeoordeling plaats. Alle aanbevelingen en op één na alle suggesties bleken met goed resultaat te zijn afgerond.

Met de door OSART in 2014 aangereikte verbetermogelijkheden heeft EPZ nu laten zien dat ‘voortdurend verbeteren’ voor haar geen loze kreet is: alle aanbevelingen zijn succesvol opgevolgd. De enige nog openstaande suggestie betreft een aantal van de bestaande procedures voor het bestrijden van een ongeval. Deze specifieke procedures zijn bedoeld voor de zeer uitzonderlijke situatie dat alle andere beheersmaatregelen falen. In deze procedures zijn de mobiele hulpmiddelen die na Fukushima zijn aangeschaft inmiddels verwerkt. In 2018 worden deze procedures nog herschreven naar de recent ingevoerde internationaal gestandaardiseerde layout. Deze suggestie is volgens OSART voortvarend opgepakt en heeft voldoende voortgang om in 2018 afgerond te worden.