Het Operational Safety Review Team (OSART) van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van de Verenigde Naties heeft zijn veiligheidsonderzoek bij de kerncentrale Borssele afgerond. Het IAEA en EPZ zijn beide positief over het verloop van de missie.

Zowel het IAEA als de initiatiefnemer voor de missie de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) hebben persberichten uitgebracht over de resultaten.

Klik door naar de berichten van:

Noot voor de redactie:
Voor een toelichting op de OSART-missie of antwoord op inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling In- en Externe Betrekkingen van EPZ