De visie van EPZ op de toekomst van klimaatneutrale stroom wordt inmiddels breed gedeeld in de samenleving. Kernenergie kan al voor 2050 flink bijdragen aan betaalbare en betrouwbare stroom (en warmte) voor onze huizen en industrie.

In ons jaarverslag leest u hoe we ondanks de COVID-19 pandemie er toch in geslaagd zijn om er een succesvol jaar van te maken.

Download hier het jaarverslag