Het Operational Safety Review Team (OSART) van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van de Verenigde Naties heeft zijn meerjarige veiligheidsonderzoek bij de kerncentrale Borssele afgerond. Alle verbeterpunten die Borssele in 2014 kreeg, zijn met goed resultaat afgesloten. Het eindrapport wordt vandaag gepubliceerd door de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

In 2014 bezocht een Operational Safety Review Team (OSART) de kerncentrale Borssele. Het onderzoek vond plaats op uitnodiging van de Nederlandse toezichthouder ANVS. Tijdens deze inspectie heeft OSART feiten verzameld op drie onderzoeksgebieden: operationele veiligheid, management op ondernemingsniveau en veiligheidscultuur. De bevindingen werden afgezet tegen de IAEA veiligheidsstandaarden (de beste prestaties in de wereld). Dat leidde tot 22 op te volgen aanbevelingen en 8 suggesties voor verdere verbetering.
Begin november 2017 vond de totale eindbeoordeling plaats. Alle aanbevelingen en op één na alle suggesties bleken met goed resultaat te zijn afgerond. Deze openstaande suggestie betreft het naar een nieuw format herschrijven van de procedures voor buiten-ontwerp ongevallen. Dit wordt in 2018 afgerond.

Het volledige eindrapport van OSART is via onderstaande link te downloaden. EPZ heeft het document voorzien van een Nederlandse toelichting en een beschrijving van de laatst overgebleven aanbevelingen die in november 2017 positief zijn beoordeeld. De eerdere tussenrapportage (2016) is onder ‘publicaties’ te vinden.

Download het eindrapport: OSART review completed