Deze brochure is bedoeld voor wie (beroepshalve) geïnteresseerd is in de kerncentrale Borssele. Je vindt hier uitleg over de dagelijkse gang van zaken op onze kerncentrale.

Download publicatie