voorkant EPZ uitgave blik in de bol 2023

Deze brochure is bedoeld voor wie (beroepshalve) geïnteresseerd is in de kerncentrale Borssele. Je vindt hier uitleg over de dagelijkse gang van zaken op onze kerncentrale.

Download publicatie