2017: Eindrapport meerjarig veiligheidsonderzoek Operational Safety Review Team van het Internationaal Atoomenergie Agentschap van de Verenigde Naties.

Download publicatie