Bijzondere gebeurtenissen op het gebied van veiligheid en milieu. 

Meldingen 2020

15 juli 2020:

Niet tijdig uitgevoerde inspectie

INES-niveau 0 melding aan de overheid

Op 15 juli jl. is bij de controle van de voorgeschreven inspecties vastgesteld dat één tweejaarlijkse inspectie niet goed stond ingepland en daardoor niet op tijd is gedaan. Het betreft de inspectie van de batterijpakketten voor de stroomvoorziening van bedieningsinstrumenten tijdens een volledige stroomuitval (buitenontwerp ongeval). De laatste inspectie dateert van 1 maart 2017. De voor 2019 voorgeschreven inspectie is inmiddels uitgevoerd op 17 en 18 juli (en bracht geen onregelmatigheden aan het licht).

Omdat deze storing geen betekenis had voor de nucleaire veiligheid, meldt EPZ deze voorlopig bij de toezichthouder aan als een INES=0 gebeurtenis.

 
 

Onderzoeksrapporten 2020

Er zijn dit jaar nog geen rapportages verschenen.