Meldingen en onderzoeksrapporten

3 artikelen

Bij EPZ ligt de lat hoog. Meestal zijn onze eigen bedrijfslimieten strenger dan onze vergunningen voorschrijven. Toch kan het voorkomen dat als gevolg van een storing of een fout er een vergunningslimiet wordt overschreden. Omdat wij bij zo’n incident niet aan de vergunningvoorwaarden voldoen, melden wij dat aan onze toezichthouders. Er volgt altijd onderzoek en evaluatie van een overschrijding. Ons motto is ‘voortdurend verbeteren’ en wij leren van fouten en incidenten. Naast de melding aan de toezichthouder, publiceren wij deze vergunningsgerelateerde gebeurtenissen ook zelf.