Bijzondere gebeurtenissen op het gebied van veiligheid en milieu.

Onderzoeksrapporten 2022

Er zijn in 2022 (nog) geen rapportages verschenen.

Meldingen 2022

Besmetting binnenzolen

Op 17 april  en 21 april jl. werd tijdens controle bij het verlaten van terrein van de kerncentrale een lichte radioactieve besmetting geconstateerd aan de binnenzijde van een schoen.  In beide gevallen is de binnenzool direct afgevoerd naar het ‘gecontroleerd’ (nucleaire) gebied. Bij verdere controle van de medewerkers is geen besmetting aangetoond en konden zij het terrein verlaten.

Onderzoek om de oorzaak te achterhalen en om eventuele maatregelen ter voorkoming van herhaling vast te stellen is in gang gezet.

EPZ heeft de gebeurtenis gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met de voorlopige klassering INES = 0 (geen relevantie voor de nucleaire veiligheid).

Handboeken niet aangeboden

EPZ heeft haar bedrijfsprocessen beschreven in handboeken. Deze handboeken worden met enige regelmaat aangepast. De meest relevante bedrijfsprocessen voor de nucleaire veiligheid zijn ingedeeld in Nucleaire Veiligheidsklasse NV-1 of NV-2.

In de Technische Specificaties staat dat de handboeken voorafgaand aan goedkeuring aangeboden dienen te worden aan de Reactor Bedrijfs VeiligheidsCommissie (RBVC). Dat is per abuis niet gebeurd. De handboeken worden daar waar nodig alsnog aan de commissie aangeboden.

EPZ heeft de gebeurtenis gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).  De afwijking heeft geen directe relatie met de veiligheid van de nucleaire installatie. Om die reden is een indeling in de INES-schaal niet van toepassing.

Onjuiste beoordeling bij vrijschakeling kleppen tussenkoelsysteem

Op 27 februari is onderhoud gepleegd aan twee kleppen in het nucleaire tussenkoelsysteem. Dit koelsysteem koelt nucleaire componenten en wordt zelf via warmtewisselaars door zeewater gekoeld. Dit tussenkoelsysteem wordt gebruikt bij normale bedrijfsvoering. In een ongevalssituatie sluiten twee, na elkaar geplaatste kleppen enkele niet essentiële componenten af van de koeling zodat er extra koelcapaciteit ontstaat voor de wel essentiële functies.

Bij gepland onderhoud aan deze kleppen werd beurtelings de bediening van één van deze twee kleppen in de open stand geblokkeerd. De andere klep bleef beschikbaar voor de extra koelcapaciteit, mocht er zich op dat moment een ongeval voordoen. Tijdens vermogensbedrijf moeten echter beide kleppen beschikbaar zijn, zodat de extra koelcapaciteit ook beschikbaar is als één van de kleppen weigert. Het gaat hier om een beoordelingsfout bij de interpretatie van de voorschriften.

De fout werd ontdekt bij het blokkeren van de tweede klep. Daarop werd de blokkering opgeheven en het onderhoudswerk uitgesteld. Het overgebleven onderhoudswerk wordt later (tijdens de reguliere onderhoudsstop van de kerncentrale  in april) alsnog uitgevoerd.

Bij de huidige, lage zeewatertemperatuur is de extra koelcapaciteit in een ongevalssituatie niet nodig.

EPZ heeft de gebeurtenis gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met de voorlopige klassering INES = 0  (geen relevantie voor de nucleaire veiligheid).