Bijzondere gebeurtenissen op het gebied van veiligheid en milieu.

Onderzoeksrapporten 2021

Er zijn in 2021 (nog) geen rapportages verschenen.

Meldingen 2021

 


Onbedoeld inschakelen noodstroomdiesel
Tijdens de splijtstofwissel worden delen van de centrale voor onderhoud uit bedrijf genomen. Als een deel van de noodstroomvoorziening bewust spanningsloos wordt gemaakt, is het niet de bedoeling dat een noodstroomdiesel de spanning herstelt. In dit geval was wel het leveren van de spanning geblokkeerd, maar niet het startsignaal van de dieselmotor. Ook het stoppen van de koeling van een niet-veiligheidsrelevant systeem was niet geblokkeerd. Het stoppen van deze koeling leidde tot enige stoomvorming waardoor enkele brandmelders zijn aangesproken. Na analyse werden de afwijkingen hersteld.
EPZ heeft deze gebeurtenis bij de toezichthouder ANVS gemeld en is een onderzoek gestart om herhaling te voorkomen. Omdat deze storing geen gevolgen had voor de nucleaire veiligheid, heeft EPZ deze gemeld als een gebeurtenis met een voorlopige inschaling op het niveau INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie). De ANVS stelt na onderzoek de definitieve inschaling vast.

 


Tijdelijke onbeschikbaarheid reserve noodstroomschakelaars tijdens onderhoud

Op 8 juni 2021 bleek een 400V backup-schakelaar in Noodstroomnet 1 niet te functioneren. Deze is daarop uitgebouwd voor reparatie. Omdat de kerncentrale in onderhoud is, stond op 9 juni preventief onderhoud gepland aan spanning voerende delen. Om dat veilig te kunnen doen, werd dat deel spanningsloos gemaakt door de redundante (tweede, reserve) 400V backup-schakelaar ook onbeschikbaar te maken. Daarmee waren dus beide backup-schakelaars tegelijkertijd onbeschikbaar. De Technische Specificaties van de kerncentrale schrijven voor dat één van beide altijd beschikbaar moet zijn. Na ontdekking van deze afwijking is direct één van de backup-schakelaars weer beschikbaar gemaakt. De afwijking had geen gevolgen voor de nucleaire veiligheid.

De kerncentrale heeft twee onafhankelijke noodstroomnetten. Noodstroomnet 1 heeft drie noodstroomdiesels en Noodstroomnet 2 heeft er twee. Als het externe net spanningsloos raakt, dan neemt een noodstroomdiesel binnen enkele seconden de stroomvoorziening over. Op deze plek staat meer uitleg over de noodstroomvoorziening van de kerncentrale https://blikindebol.nl/ontwerp/#noodstroom

EPZ heeft deze gebeurtenis bij de toezichthouder ANVS gemeld en is een onderzoek gestart om herhaling te voorkomen. Omdat deze storing geen gevolgen had voor de nucleaire veiligheid, heeft EPZ deze gemeld als een gebeurtenis met een voorlopige inschaling op het niveau INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie). De ANVS stelt na onderzoek de definitieve inschaling vast.

 


 

Lichte besmetting transportcontainer

Op 23 juni 2021 registreerde de stralingsmonitor bij de uitgang van het kerncentraleterrein bij een voertuig een licht verhoogde straling. Het voertuig werd teruggestuurd en geïnspecteerd. Het bleek dat in de auto een transportcontainer stond die licht besmet was. De container bevatte instrumenten die voor werkzaamheden in gecontroleerd gebied zijn gebruikt. De kerncentrale was op dat moment voor onderhoud uit bedrijf. De besmetting was met maximaal 0,8 Bq/cm2 weliswaar gering, maar wel het dubbele van wat is toegestaan. Dit had geconstateerd en schoongemaakt moeten worden vóórdat deze het gecontroleerd gebied van de kerncentrale verliet. Wat hier misging, wordt uitgezocht.

EPZ heeft deze gebeurtenis bij de toezichthouder ANVS gemeld en is een onderzoek gestart om herhaling te voorkomen. Omdat deze storing geen gevolgen had voor de stralingsveiligheid, heeft EPZ deze gemeld als een gebeurtenis met een voorlopige inschaling op het niveau INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie). De ANVS stelt na onderzoek de definitieve inschaling vast.

 


Onbedoeld in werking stellen noodstroomdiesels

Op 27 juni zijn twee noodstroomdiesels gestart door een spanningsdip die voorkomen had kunnen worden als de procedures beter gevolgd waren. Op 26 juni is begonnen met het opstarten van de kerncentrale. 27 juni kon de eerste hoofdkoelmiddelpomp worden gestart. Het starten van deze hele grote motor geeft een flinke spanningsdip die doorwerkt op een op dezelfde rail aangesloten noodstroomrail. Die spanningsdip werd geregistreerd door het beveiligingssysteem. Dat gaf een signaal naar twee noodstroomdiesels die daarop aansloegen: één om de spanning te herstellen en één als reserve. Ook wordt in deze situatie de koeling van niet veiligheidsrelevante installatie-onderdelen afgeschakeld. Daarbij ontstond stoom en die activeerde het brandalarm.

Het starten van een koelmiddelpomp vraagt zoveel stroom dat er een dip ontstaat, dat is bekend. De procedure schrijft voor dat de spanning net voor de start iets moet worden opgevoerd (van 6.2 naar 6.5 kV) om de dip op te vangen. Deze stap is niet uitgevoerd, waardoor de dip de beveiliging activeerde. Het wordt uitgezocht waardoor deze stap in de procedure is overgeslagen.

EPZ heeft deze gebeurtenis bij de toezichthouder ANVS gemeld en is een onderzoek gestart om herhaling te voorkomen. Omdat deze storing geen gevolgen had voor de nucleaire veiligheid, heeft EPZ deze gemeld als een gebeurtenis met een voorlopige inschaling op het niveau INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie). De ANVS stelt na onderzoek de definitieve inschaling vast.

 


Onjuiste opslag vat licht radioactief afval

Op 17 augustus 2021 is buiten het gecontroleerd gebied van de kerncentrale een stalen 200 liter vat met verhoogd stralingsniveau neergezet. In het vat zaten betonresten uit een machine die radioactief afval in beton verpakt. In de betonresten bleek vijf keer de hoeveelheid radioactiviteit aanwezig te zijn dan is toegestaan om het buiten het gecontroleerd gebied te mogen brengen. Na de ontdekking is het vat weer naar het gecontroleerd gebied teruggebracht. Het hoogste dosistempo op de vatwand was 0,008 milliSievert per uur. Hoewel de dosis de limiet voor plaatsing buiten het gecontroleerd gebied ruim overschreed, heeft dit niet tot gevaar geleid. Ter vergelijking: de dosis die je oploopt als je een werkdag tegen het vat aan staat is vergelijkbaar met een vlucht Amsterdam – Mexico City (12 uur). Ook een week kamperen in de Ardennen leidt tot een hogere (natuurlijke) stralingsdosis. Desondanks had het vat het gecontroleerd gebied uiteraard niet mogen verlaten.

EPZ heeft deze gebeurtenis bij de toezichthouder ANVS gemeld en is een onderzoek gestart om herhaling te voorkomen. Omdat deze storing geen gevolgen had voor de stralingsveiligheid, heeft EPZ deze gemeld als een gebeurtenis met een voorlopige inschaling op het niveau INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie). De ANVS stelt na onderzoek de definitieve inschaling vast.


 

Bij uitbedrijfname van de centrale te snel afgekoeld

21 oktober is de centrale voor een korte onderhoudsstop uit bedrijf genomen. Na het afschakelen van de reactor is het primair systeem in fasen afgekoeld van 295°C tot minder dan 50°C, een voor de werkzaamheden veilige temperatuur. Na het afschakelen van de tweede hoofdkoelmiddelpomp is de afkoeling tussen 75°C en 55°C sneller gegaan dan is toegestaan. Op 27 oktober is deze afwijking bij een evaluatie ontdekt. De centrale was op dat moment weer in bedrijf. Te snel afkoelen van de installatie kan leiden tot grote temperatuurverschillen in stalen componenten. Uit de voorgeschreven beoordeling is gebleken dat deze temperatuurverschillen te klein waren om effect te hebben. De afwijking had geen consequenties voor de nucleaire veiligheid en de bedrijfsvoering.

EPZ heeft deze gebeurtenis bij de toezichthouder ANVS gemeld en is een onderzoek gestart om herhaling te voorkomen. Omdat deze storing geen gevolgen had voor de nucleaire veiligheid, heeft EPZ deze gemeld als een gebeurtenis met een voorlopige inschaling op het niveau INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie). De ANVS stelt na onderzoek de definitieve inschaling vast.