Ontmanteling

3 artikelen

Als in Nederland een fabriek sluit, wordt hij ontmanteld. Bruikbare materialen worden hergebruikt, reststoffen afgevoerd. Dat is allemaal bij wet geregeld. Ook voor kerncentrales geldt dat ze na het einde van hun levensduur worden ontmanteld.

De afspraak voor onze kerncentrale is dat zij na 2034 direct wordt ontmanteld. De betonnen gebouwen worden afgebroken, de radioactieve resten gaan naar de opslag van COVRA. Als we klaar zijn, ligt er aan de Zeedijk een groene weide klaar voor een nieuwe bestemming.