Als in Nederland een fabriek sluit, wordt hij ontmanteld. Bruikbare materialen worden hergebruikt, reststoffen afgevoerd. Dat is allemaal bij wet geregeld. Ook voor kerncentrales geldt dat ze na het einde van hun levensduur worden ontmanteld.

De afspraak is dat onze kerncentrale na 2034 direct wordt ontmanteld

De afspraak voor onze kerncentrale is dat zij na 2034 direct wordt ontmanteld. De betonnen gebouwen worden afgebroken, de radioactieve resten gaan naar de opslag van COVRA. Als we klaar zijn, ligt er aan de Zeedijk een groene weide klaar voor een nieuwe bestemming.

Specialistisch werk

Het ontmantelen van een kerncentrale is moeilijker en duurder dan bij een gewone fabriek. Er is specialistische apparatuur nodig vanwege de radioactiviteit en de straling. Het verantwoord verwerken en opslaan van de radioactieve reststoffen is een zorgvuldig en duur proces.

Fonds

Wij bouwen daarom aan een zelfstandig fonds van ruim 600 miljoen euro waaruit na 2033 de ontmanteling van onze kerncentrale volledig wordt betaald. Dit bedrag sparen we ruim voor de sluiting bijeen. Het is voldoende om de kerncentrale af te breken en het radioactief materiaal veilig op te slaan. Dat is goed uitgezocht in meerdere internationale studies naar de ontmanteling van vergelijkbare kerncentrales. Onze technische en financiële onderbouwing is voor het laatste getoetst en in 2023 geaccordeerd door de overheid. Iedere vijf jaar wordt dit allemaal opnieuw beoordeeld. Als het nodig is, volgt er een bijstelling.