Het ontmantelen van een kerncentrale is moeilijker en duurder dan bij een gewone fabriek. Er is specialistische apparatuur nodig vanwege de radioactiviteit en de straling. Het verantwoord verwerken en opslaan van de radioactieve reststoffen is een zorgvuldig en duur proces.

Wij storten jaarlijks 15 miljoen euro in het ontmantelingsfonds

Wij bouwen daarom aan een zelfstandig fonds van circa 600 miljoen euro. Dit bedrag sparen we ruim voor de sluiting bijeen en is al in 2031 bereikt. Vanaf 2034 kan de ontmanteling van onze kerncentrale volledig uit dit fonds worden betaald. Het is voldoende om de kerncentrale af te breken en het radioactief materiaal veilig op te slaan. Dat is goed uitgezocht in meerdere internationale studies naar de ontmanteling van vergelijkbare kerncentrales. Onze technische en financiële onderbouwing is getoetst en in 2012 geaccordeerd door de overheid. Iedere vijf jaar wordt dit allemaal opnieuw beoordeeld. Als het nodig is, volgt er een bijstelling.

Opbouw ontmantelingsfonds

Tijdens de levensduur van onze kerncentrale wordt op iedere geproduceerde MWh een opslag bij onze klanten in rekening gebracht. Deze bedragen reserveren we onder de voorzieningen.

Sinds 2012 eist de kernenergiewet extra zekerheden dat het geld voor ontmanteling daadwerkelijk per 31 december 2033 beschikbaar is. Daarvoor hebben wij in 2012 een aparte stichting opgericht en daarin het wettelijk verplichte ontmantelingsgeld juridisch afgezonderd. Zo kan het buiten onze normale bedrijfsvoeringsrisico’s worden gehouden. Jaarlijks storten wij bijna 15 miljoen euro in deze aparte stichting.

Eind 2022 was in totaal 325 miljoen euro aanwezig in het fonds. Door onze jaarlijkse bijstortingen en het rendement zal het geïndexeerde vermogen van 600 miljoen euro volgens het plan financiële zekerheid al op 31 december 2029 zijn bereikt. Dat is dus ruim vóór de sluiting van de kerncentrale en de start van de ontmanteling.

Rendement

Op dit moment rendeert het fonds beter dan gepland, maar mocht de groei van het fonds onverhoopt achterblijven bij de prognose, dan hebben wij voldoende financiële armslag om bij te storten. De reservering in de voorzieningen is namelijk hoger dan we verplicht zijn in de stichting af te zonderen. Met andere woorden: wij hebben meer geld beschikbaar voor ontmanteling dan volgens afspraak noodzakelijk is.