Wij zijn verplicht om iedere vijf jaar onze vorderingen en voorbereiding op de ontmanteling te laten goedkeuren door de overheid. Daarom laten wij iedere vijf jaar een onafhankelijke deskundige opnieuw onderzoek doen naar de planning, uitvoering en de kosten. Dit levert twee plannen op: een ontmantelingsplan en een plan financiële zekerheid.

De financiële en technische voorbereiding op ontmanteling wordt gecontroleerd

Ontmantelingsplan

Hierin staat hoe en wanneer ontmanteling plaatsvindt en welke materialen daarbij vrij komen. Dit plan is ingediend bij de overheid, getoetst en goedgekeurd. In 2016 werd weer een geactualiseerde versie van het ontmantelingsplan door ons ingediend waarna er opnieuw een toets- en goedkeuringsronde plaatsvond.

Plan financiële zekerheid

Hierin staat hoeveel ontmanteling kost en hoe wij op tijd zorgen voor de beschikbaarheid van de ca. 600 miljoen euro prijspeil 2031. Er wordt gecheckt of de resultaten van de financiële onderbouwing binnen de internationale benchmark passen. Daarna wordt het plan ingediend bij de overheid. Na controle volgt er goedkeuring. In 2017 wordt door EPZ een geactualiseerde versie van het plan financiële zekerheid ter goedkeuring aan de overheid voorgelegd.

Naast de verantwoording aan de overheid rapporteren wij de financiële gegevens van het ontmantelingsfonds ook in ons jaarverslag en zijn dus door iedereen in te zien.